Geld lenen zonder gedoe

Snel geld lenen zonder gedoe

In het verleden was het veelal zo dat geld lenen heel wat voeten in de aarde had. Veel mensen die toen een lening wilden aanvragen moesten dan ook vaak een behoorlijke tijd wachten vooraleer het kredietbedrag op hun rekening werd bijgeschreven. Tegenwoordig verloopt het hele proces om een lening te kunnen krijgen gelukkig heel wat vlotter. Dit gezegd hebbende blijkt snel geld lenen zonder gedoe in de praktijk toch nog steeds niet altijd tot de mogelijkheden behoren. Welke zaken oefenen hier dan precies een invloed op uit en hoe kun je zo snel mogelijk en vooral zonder gedoe geld lenen? Dat is een vraag die we voor jou gaan beantwoorden hier op deze pagina!

Bekijk direct:

Waarvoor staat geld lenen zonder gedoe?

Laat ons in eerste instantie even kijken naar wat de meeste mensen precies bedoelen wanneer ze op zoek gaan naar mogelijkheden om geld te lenen zonder gedoe. Zoals eerder hierboven al aangehaald is het zo dat er in het verleden steevast een behoorlijk lange en vaak ook ingewikkelde procedure moest worden doorlopen om lening af te kunnen sluiten. Tegenwoordig is dat niet altijd het geval. Geld lenen zonder gedoe betekent dan ook dat je geld gaat lenen zonder dat er: 

 • Een langdurige procedure moet worden doorlopen;
 • Heel wat documenten (manueel) aangeleverd dienen te worden; 
 • Een BKR controle moet worden uitgevoerd vooraleer het geld te kunnen lenen; 

Voor veel mensen geldt dat ze niet zomaar op zoek zijn naar mogelijkheden om geld te lenen zonder dat het lang duurt vooraleer het benodigde bedrag wordt uitbetaald. Het is bijvoorbeeld zo dat veel mensen op een zeker ogenblik met een situatie te maken krijgen waar ze snel behoeften hebben aan extra geld. Dat hoeft daarom ook niet altijd een groot bedrag te zijn. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de populariteit van de mini lening. Zoals de naam van dit krediet al aangeeft wordt deze doorgaans slechts afgesloten voor een bedrag van 1.000 tot maximaal 2.500 euro. Dat is geen groot bedrag, maar het kan veel mensen wel helpen om een financieel lastige periode te overbruggen. 

Is snel geld lenen zonder gedoe wel echt mogelijk?

Bestaat er in de praktijk eigenlijk wel zoiets als snel geld lenen zonder gedoe? Zeker. Het probleem dat zich daarbij stelt is dat een dergelijke lening veelal niet over de hele lijn aan de vooropgestelde verwachtingen weet te voldoen. Wat betekent dit nu precies? Zeer eenvoudig. Wanneer mensen geld willen lenen is het zo dat ze doorgaans drie concrete zaken in gedachten hebben, namelijk:

 1. Het bedrag dat ze willen lenen; 
 2. Over welke periode ze het geleende bedrag willen terugbetalen; 
 3. Hoe snel ze het geld ter beschikking moeten hebben; 

Wanneer je snel geld wil lenen en je op zoek bent naar een echt groot bedrag begint daarbij vaak al het probleem. Verschillende kredietverstrekkers kunnen je in de praktijk erg snel een aardig bedrag lenen, maar dan moet er bij grote bedragen wel eens een controle van je financiële situatie en vooral van je aflossingscapaciteit plaats kunnen vinden. Hoe groter het bedrag dat je wenst te lenen des te grondiger deze controle uiteraard zal worden uitgevoerd. Zoveel spreekt voor zich. 

Ook de punten twee en drie kunnen een probleem vormen. Kies je voor een mini lening? Dan is niet alleen het bedrag dat je kan lenen beperkt, maar ook de terugbetaaltermijn. Het derde punt is in dit geval echter niet zo’n grote issue. In veel gevallen is het zo dat je bij een klein krediet al binnen de 12 tot 24 uur de beschikking hebt over het bedrag dat je hebt aangevraagd. 

Hoe kan je (snel) geld lenen zonder gedoe?

Snel geld lenen zonder gedoe kan in de praktijk op meerdere manieren. De mogelijkheid die voor jou het interessantst is zal echter concreet worden bepaald door jouw specifieke situatie. In principe maken we een onderscheid tussen drie verschillende mogelijkheden. Het gaat hierbij om:

 • Een echt goed voorbereide persoonlijke lening;
 • Een lening bij een alternatieve financiële instelling;
 • Een minilening voor kleine bedragen; 

Mogelijks zal vooral deze eerste optie veel mensen verbazen. Toch is het wel degelijk in de praktijk perfect mogelijk om snel geld te lenen door middel van een persoonlijke lening. Heb je voldoende aan een (erg) klein bedrag? Dan is de minilening voor jou mogelijks een betere keuze. Je dient er wel rekening mee te houden dat de kosten in dit geval een stukje hoger gelegen zullen zijn. Toch, wanneer je erg snel geld nodig hebt en je voldoende hebt aan een klein bedrag zal dit wellicht van alle aangehaalde mogelijkheden de meest voor de hand liggende keuze zijn. 

Snel geld lenen met een persoonlijke lening? Het kan! 

De persoonlijke lening is in de praktijk veruit de vaakst afgesloten lening op de Nederlandse markt. Dit gezegd hebbende staat deze kredietvorm bekend omwille van de strenge voorwaarden die eraan verbonden zijn. Veel potentiële kredietnemers vermoeden dan ook dat het een behoorlijke tijd kan duren vooraleer deze lening kan worden afgesloten. Echter blijkt vaak verrassend genoeg dat, dat helemaal niet het geval is. Er zijn dan ook verschillende zaken waar je aandachtig voor kan zijn die ervoor kunnen zorgen dat het afsluiten van deze lening zeer snel kan verlopen, namelijk:

 1. Zorg ervoor dat je alle gevraagde stukken digitaal aan kan leveren;
 2. Creëer een glashelder beeld van je financiële situatie; 
 3. Zorg ervoor dat je, je kredietaanvraag zo optimaal mogelijk gaat voorbereiden;

In het merendeel van de gevallen is het zo dat een persoonlijke lening aanvragen zolang duurt simpelweg omdat er geen sprake is van een goede voorbereiding. Door de nodige documenten zoals bijvoorbeeld loonbrieven op voorhand bijeen te zoeken en alles zo snel mogelijk digitaal aan te leveren aan de kredietverstrekker zal je tot de vaststelling komen dat de aanvraagtermijn aanzienlijk kan worden ingeperkt. Ook op deze manier is snel lenen zonder gedoe dus zeker mogelijk. 

Snel een klein bedrag lenen met de minilening 

Bij snel geld lenen zonder gedoe is het zo dat mensen vaak voldoende hebben aan een klein geldbedrag. In dat geval is het mogelijks interessant om te kiezen voor een minilening. Het gaat hierbij om een krediet dat kan worden aangevraagd voor een vrij beperkt bedrag. Hoe hoog dat bedrag precies mag zijn gelegen is volledig afhankelijk van de kredietverstrekker in kwestie. Voor verschillende partijen geldt dat ze dit bedrag beperken tot 1.000 euro, maar er zijn ook financiële instellingen die het mogelijk maken om een mini krediet tot wel 2.500 euro aan te vragen. 

Niet alleen het bedrag dat je maximaal met een minilening kan lenen is een belangrijk aandachtspunt. Wat immers bovendien ook te denken van de maximale looptijd? Afhankelijk van de kredietvoorwaarden (en het bedrag dat je hebt geleend) is deze veelal beperkt tot slechts één tot maximaal drie à vier maanden. Dit valt dus zeker niet te vergelijken met de looptijd van bijvoorbeeld een persoonlijke lening. Daarbij kan de looptijd eenvoudig oplopen tot vijf à tien jaar. Dat er sprake is van zo’n korte looptijd zorgt ervoor voor dat je eigenlijk maar over zeer weinig marge beschikt. 

Wat zijn de voordelen van de minilening?

Eén van de eenvoudigste manieren om geld te lenen zonder gedoe is dus duidelijk de minilening. Door de jaren heen hebben heel wat mensen de voordelen van deze kredietvorm al zelf mogen ervaren. De belangrijkste voordelen waar je hierbij op kan rekenen zijn de volgende:

 • Snel geld lenen zonder gedoe is het eenvoudigst met een minilening;
 • Vaak leen je snel en eenvoudig een bedrag oplopend tot wel 2.500 euro (of meer);
 • Het aangevraagde bedrag staat doorgaans binnen de 12 à 24 uur op je bankrekening;

Voor zeer veel mensen die op zoek gaan naar een krediet geldt dat ze helemaal geen behoeften hebben aan een groot bedrag. Geldt dat ook voor jou? Heb je dan ook vooral tijdelijk wat extra financiële middelen nodig om bijvoorbeeld een onverwachte aankoop te kunnen betalen? Of heb je gewoon even behoeften aan wat extra financiële ademruimte? In beide gevallen zal je tot de vaststelling komen dat een minilening of een flitskrediet aanvragen je wellicht van je financiële zorgen zal kunnen verlossen.

Welke nadelen zijn eraan verbonden?

Er zijn aan de minilening uiteraard niet alleen maar voordelen verbonden, in tegendeel. Als je snel geld wil lenen zonder gedoe door middel van dit type financiering zal je dan ook rekening moeten houden met een aantal potentieel belangrijke nadelen. Denk hierbij aan de volgende:

 • De looptijd van een minilening is doorgaans zeer beperkt; 
 • De kosten van deze lening liggen behoorlijk hoog; 
 • De kredietvoorwaarden niet naleven gaat gepaard met extra hoge kosten; 

De beperkte looptijd waarvan sprake is zorgt er in de praktijk niet zelden voor dat kredietnemers tegen het probleem aanlopen dat ze het geleende bedrag niet tijdig terug kunnen betalen. In dat geval heb je niet alleen te maken met de standaard al vrij aanzienlijke kosten van de minilening, maar zal je nog eens een extra kost moeten betalen. Het spreekt voor zich dat je dit absoluut zal willen vermijden. Wees je dus zeker goed bewust van de verplichtingen waarover je beschikt. 

Geld lenen zonder BKR toetsing

Buiten de banken die op de Nederlandse financiële markt hun diensten aanbieden zijn er uiteraard ook verschillende alternatieve kredietverstrekkers waar je een beroep op kan doen. Ook voor dergelijke financiële instellingen geldt in de praktijk dat ze kredieten kunnen aanbieden. Het bijzondere van deze kredieten is dat ze vaak kunnen worden verstrekt zonder BKR toetsing. Dit betekent uiteraard dat ze ook aangevraagd zouden kunnen worden door mensen die beschikken over een negatieve BKR codering. Let wel, dit betekent niet dat er geen andere controle plaats kan vinden. 

Voor veel potentiële kredietnemers geldt dat geld lenen zonder gedoe gelijk staat aan geld lenen zonder dat er een BKR toetsing wordt uitgevoerd. Wees je er echter van bewust dat ook alternatieve financiële instellingen altijd een goed beeld zullen willen hebben van je persoonlijke, financiële situatie. De kans is dus zeer groot dat je alsnog je inkomsten zal moeten bewijzen en zal moeten aantonen over voldoende afbetalingscapaciteit te beschikken. Hou hier zeker rekening mee. 

Hoe kan je een lange aanvraagperiode vermijden?

Eerder op deze pagina hebben we al benadrukt dat opvallend veel verschillende soorten leningen eigenlijk vrij eenvoudig zonder gedoe afgesloten kunnen worden. Niet zelden blijkt dan ook dat het vooral de potentiële kredietnemer zelf is die ervoor zorgt dat de aanvraagtermijn nodeloos langer uitvalt. Wil je jezelf graag verzekeren van een zo kort mogelijke aanvraagperiode? Dan is het zeer belangrijk om stil te blijven staan bij de hieronder terug te vinden tips:

 1. Kies voor de kredietvorm die het beste aansluit op jouw noden;
 2. Vraag je lening altijd online aan zodat je alle documenten digitaal kan aanleveren;
 3. Zorg voor een optimale voorbereiding van je kredietdossier; 
 4. Lees grondig de kredietvoorwaarden na waaraan je moet zien te voldoen; 

Een beetje onderzoek doen voorafgaand aan je kredietaanvraag kan een vlotte afhandeling eveneens een duwtje in de rug geven. Beschik je bijvoorbeeld over een BKR-codering? Zorg er dan voor dat je een beroep doet op een (alternatieve) financiële instelling die je de mogelijkheid biedt om een lening met BKR codering af te sluiten. Het indienen van aanvragen bij andere financiële instellingen die zijn aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie heeft dan immers maar weinig zin. 

Ook een onderhandse lening kan een optie zijn! 

Geld lenen zonder gedoe kan tot slot ook nog op een andere manier gebeuren. Voor veel mensen geldt dat ze hier niet meteen aan denken, maar je kan ook opteren voor het afsluiten van een zogenaamde onderhandse lening. In dit geval ga je geen geld lenen bij een bank of andere financiële instelling. In plaats daarvan kies je ervoor om geld te lenen bij een vriend, familielid of kennis. Dit zorgt ervoor dat er geen ellenlange aanvraagperiode doorlopen dient worden, in tegendeel. 

Ondanks het feit dat onderhands geld lenen in de praktijk vaak zeer snel en eenvoudig kan gebeuren is het wel zo dat er ook bepaalde risico’s aan verbonden zijn. Het laatste wat je zal willen is dat de band tussen jou en de kredietverstrekker immers in het gedrang komt. Omwille van deze reden kan het alsnog een aanrader zijn om een schriftelijke kredietovereenkomst op te stellen tussen jullie beiden. Op het internet zijn daar echter uitstekende, kant en klare voorbeelden van terug te vinden.

Geld lenen zonder gedoe: Uitleg Dynamiet Nederland