Camper financieren

Camper financieren – geld lenen voor camper

Ontzettend veel mensen houden van de vrijheid die een camper met zich meebrengt. Dit gezegd hebbende brengt het aankopen van een mooie, goed uitgeruste camper uiteraard best wat kosten met zich mee. Wanneer je van plan bent om te investeren in de aanschaf van een camper kan het daarom interessant zijn om een camper financieren te overwegen. Geld lenen voor een camper kan tegenwoordig op verschillende manieren gebeuren. Dit heeft als gevolg dat er voor iedereen wel een interessante optie op de markt is terug te vinden. In ieder geval, wil jij graag meer te weten komen over geld lenen voor de aanschaf van een camper? Je komt er alles over te weten op deze pagina!

Bekijk direct:

Camper financieren – geld lenen voor camper 

Ontzettend veel mensen houden van de vrijheid die een camper met zich meebrengt. Dit gezegd hebbende brengt het aankopen van een mooie, goed uitgeruste camper uiteraard best wat kosten met zich mee. Wanneer je van plan bent om te investeren in de aanschaf van een camper kan het daarom interessant zijn om een camper financieren te overwegen. Geld lenen voor een camper kan tegenwoordig op verschillende manieren gebeuren. Dit heeft als gevolg dat er voor iedereen wel een interessante optie op de markt is terug te vinden. In ieder geval, wil je graag meer te weten komen over geld lenen voor de aanschaf van een camper? Je komt er alles over te weten op deze pagina! 

Hoe kun je een camper financieren? 

Ben je van plan om een camper aan te kopen? In dat geval zal je tot de vaststelling komen dat een camper financieren op verschillende manieren tot de mogelijkheden behoort. De opties waar je als potentiële eigenaar een keuze tussen kan maken zijn de volgende:

 1. Je kunt de camper aankopen met eigen spaargeld; 
 2. Het is mogelijk om er een persoonlijke lening voor af te sluiten;
 3. Je kunt een camper financieren door middel van een doorlopend krediet;

Voor alle drie de hierboven aangehaalde opties geldt dat er voor- en nadelen aan verbonden zijn. Voor heel wat mensen geldt dat ze vele jaren sparen met als uiteindelijke doel om hun droom camper te kunnen kopen. In dat geval hoef je verder natuurlijk met geen specifieke (krediet)voorwaarden rekening te houden. Je kunt de camper immers kopen op het ogenblik dat je voldoende financiële middelen bij elkaar hebt weten te sparen. Beschik je zelf over onvoldoende financiële middelen of wil je toch liever geld lenen voor de aanschaf van je camper? In dat geval zijn er op de markt dus ook twee manieren terug te vinden om een lening af te sluiten voor je toekomstige aankoop.

Hoe interessant is een camper financieren met eigen financiële middelen nu precies? Het belangrijkste voordeel waar je hierbij op kan rekenen is terug te vinden in het feit dat je geen extra kosten zal moeten betalen voor een lening. Van zodra je geld gaat lenen voor een camper krijg je namelijk te maken met een bepaalde intrest die moet worden betaald. Hoe hoog deze intrest is gelegen mag dan wel afhankelijk zijn van het type krediet dat je gaat afsluiten, je zal dus altijd meer kwijt zijn aan de aanschaf van je camper dan wanneer je ze met eigen middelen zou betalen. 

Hoe geld lenen voor een camper?

Omdat veel mensen (terecht) liever niet willen raken aan hun aangelegde financiële reserve is het zo dat de meesten er in de praktijk wel degelijk voor zullen kiezen om een lening voor hun camper af te sluiten. Geld lenen voor een camper kan in de praktijk op twee verschillende manieren, namelijk:

 1. Met een persoonlijke lening;
 2. Met een doorlopend krediet; 

Welke keuze jij gaat maken tussen beide bovenstaande opties is geheel aan jou om te bepalen. Voor beide kredietvormen geldt dan ook dat ze zich zowel kenmerken door enkele voor- als door enkele nadelen. Waar je nu precies allemaal rekening mee dient te houden kom je hieronder te weten. 

Geld lenen voor een camper met een persoonlijke lening 

De eerste optie waarover je beschikt voor wat geld lenen voor een camper betreft is meteen ook de populairste. Het merendeel van de mensen kiezen er namelijk voor om hiervoor een beroep te doen op de mogelijkheden die een persoonlijke lening met zich meebrengt. Voor een dergelijke lening geldt dat ze over een zeer lineair kredietverloop beschikt. Dit betekent om te beginnen dat alles van bij de start van het krediet is vastgesteld. Hierbij kan concreet worden gedacht aan:

 1. Het bedrag dat je gaat lenen voor de aankoop van je camper;
 2. De intrest die wordt aangerekend op het camperkrediet;
 3. De looptijd van de kredietovereenkomst; 

Doordat alle specificaties van deze camperlening zijn vastgelegd kunnen zowel de kredietverstrekker als de potentiële kredietnemer rekenen op een interessant voordeel. Voor deze eerste geldt bijvoorbeeld dat hij een relatief beperkt risico loopt. De kans op wanbetaling is door de strikte voorwaarden dan ook zeer klein. Bovendien zou de kredietverstrekker er in dat geval nog voor kunnen kiezen om de camper waarvoor de lening werd verstrekt te gelde te maken. Ook voor de kredietnemer brengt geld lenen voor een camper door middel van een persoonlijke lening een niet onbelangrijk voordeel met zich mee. In vergelijking met de andere kredietvormen die op de markt zijn terug te vinden is het immers zo dat de kosten op een persoonlijke lening altijd het laagst liggen. Zo wordt de meerprijs voor je camper sterk binnen de perken gehouden. 

Wat zijn de voordelen?

Een camper financieren door middel van een persoonlijke lening doe je hoofdzakelijk omwille van de beperkte kosten die eraan verbonden zijn. Voor heel wat mensen is het vooral van cruciaal belang dat ze de meerprijs die hun lening met zich meebrengt zoveel mogelijk binnen de perken houden. Wanneer dat ook geldt voor jou is de persoonlijke lening veelal veruit de beste keuze. In ieder geval kan je bij het afsluiten van deze lening rekenen op de onderstaande voordelen:

 • Je profiteert van een lekker lage intrest op de lening; 
 • Je bent er zeker van dat de volledige lening op de einddatum is afbetaald; 
 • De intrest is vastgesteld waardoor de kosten plots niet veel hoger kunnen uitvallen; 

Kiezen voor geld lenen voor een camper door middel van een persoonlijke lening is dus duidelijk kiezen voor zekerheid en een lage intrest. In het merendeel van de gevallen blijkt deze optie voor veel mensen de interessantste te zijn. Dit gezegd hebbende geldt dat niet voor iedereen. Er zijn immers ook een aantal nadelen aan deze kredietvorm verbonden. Welke? Dat ontdek je hieronder! 

Wat zijn de nadelen?

Je camper financieren door middel van een persoonlijke lening brengt duidelijk best wel wat interessante voordelen met zich mee. Helaas zijn er ook enkele nadelen waar je aandachtig voor zal willen zijn. Het gaat hierbij meer bepaald om de volgende:

 • Er kan op geen enkele manier worden afgeweken van de kredietvoorwaarden;
 • Een vaste rente laat je niet profiteren van mogelijke rentedalingen op de markt; 
 • Vroegtijdig extra aflossen kan doorgaans alleen wanneer je daarvoor kosten betaalt; 

Wees je bij het afsluiten van een persoonlijke lening voor de aankoop van jouw camper altijd goed bewust van de uitermate lineaire voorwaarden die eraan verbonden zijn. Alleen op deze manier zal je in de praktijk namelijk vervelende verrassingen kunnen voorkomen.

Geld lenen voor een camper met een doorlopend krediet 

Een tweede mogelijkheid waarover je beschikt met betrekking tot geld lenen voor een camper heeft betrekking tot het afsluiten van een zogenaamd doorlopend krediet. Voor deze kredietvorm geldt dat ze eigenlijk regelrecht tegenover de persoonlijke lening staat. Dat is vooral het gevolg van de zeer flexibele voorwaarden waarover ze beschikt. Deze zorgen er bijvoorbeeld in eerste instantie voor dat je al terugbetaalde bedragen voor je camper gewoon opnieuw kan opvragen. Dit kan je doen zolang je binnen de ingestelde limieten van je lening blijft. Het feit dat er stelselmatig opnieuw bedragen opgevraagd kunnen worden zorgt er eveneens voor dat de einddatum van je lening niet is vastgesteld. Ook dit is een belangrijk verschil ten opzichte van de persoonlijke lening. Kies je voor geld lenen voor een camper door middel van een doorlopend krediet? Dan moet je helaas wel rekening houden met hoger gelegen kosten. Deze hoger gelegen kosten zijn het gevolg van het feit dat de kredietverstrekker te maken krijgt met een hoger risico. Daarnaast is het ook zo dat de rente bij deze kredietvorm niet is vastgesteld. Veranderen de marktomstandigheden? Dan loop je dus met andere woorden het risico dat je camper door een stijgende rente nog wat duurder wordt. Toch, voor mensen die graag geld willen lenen voor hun camper tegen flexibele voorwaarden kan dit type lening zeker en vast een interessante keuze blijken te zijn. 

Wat zijn de voordelen?

Geld lenen voor een camper met een doorlopend krediet zorgt ervoor dat je kan profiteren van de meest flexibele kredietvoorwaarden die er op de markt zijn terug te vinden. Dit betekent concreet dat je gedurende de looptijd van je krediet de volgende voordelen zal ervaren:

 • Bedragen die je eerder al hebt afbetaald zijn terug op te vragen;
 • De einddatum van het krediet is niet vastgesteld en kan dus worden verlengd;
 • De variabele rente kan ook in je voordeel werken bij een dalende marktrente; 
 • Vroegtijdig extra aflossen is in principe altijd mogelijk zonder (extra) kosten; 

Voor heel wat mensen die met een persoonlijke lening geld gaan lenen voor de aankoop van hun camper geldt dat ze op een bepaald moment tegen de zeer strikte kredietvoorwaarden aanlopen. Wanneer jij dit graag wil voorkomen kan het doorlopend krediet een prima oplossing bieden. 

Wat zijn de nadelen?

Ondanks het feit dat geld lenen voor een camper met een doorlopend krediet best wel wat voordelen met zich meebrengt zijn er uiteraard ook enkele nadelen waar je aandacht aan zal willen besteden. De belangrijkste nadelen die je hierbij kan ervaren zijn de volgende:

 • De kosten liggen bij een doorlopend krediet veel hoger dan bij een persoonlijke lening;
 • Doordat je steeds terug geld kan opvragen leen je vaak veel langer dan je van plan was; 
 • De variabele intrest zorgt ervoor dat de kosten voor je camperkrediet kunnen fluctueren; 

Kan jij wel leven met de bovenstaande nadelen en wil je dan ook vooral op een flexibele manier geld kunnen lenen voor de aanschaf van een camper? Dan zou voor jou zomaar het afsluiten van een doorlopend krediet de meest interessante keuze kunnen zijn. 

Hoeveel kan je precies lenen voor je camper?

Nu je weet op welke manieren een camper financieren in de praktijk tot de mogelijkheden behoort is het de moeite waard om nog even verder te kijken. Zo moeten we bijvoorbeeld meer in detail gaan kijken naar het exacte bedrag dat je kan lenen voor het aankopen van je camper. Wat dit betreft zal je tot de vaststelling komen dat je rekening moet houden met de onderstaande invloeden: 

 1. Over welke waarde beschikt de camper die je wenst aan te schaffen?
 2. Hoeveel bedraagt de aflossingscapaciteit waarover je beschikt? 

In eerste instantie zal er door de kredietverstrekker altijd worden gekeken naar de waarde van de camper. In principe is het zo dat je maximaal tot 100 procent van die waarde kan lenen. Er bestaan echter uitzonderingen op deze regel. Verschillende kredietverstrekkers maken het immers mogelijk om tot bijvoorbeeld 105 of 110 procent van het aankoopbedrag te lenen. Dit zou eventueel interessant kunnen zijn omdat je op deze manier ook de volgende kosten mee kan financieren:

 • De verzekeringspremie voor het eerste jaar waarin je eigenaar bent van de camper;
 • De motorrijtuigenbelasting die is verschuldigd bij het inschrijven van een camper; 

Of je al dan niet kan opteren voor de bovenstaande optie is niet alleen afhankelijk van de kredietverstrekker waar je een beroep op gaat doen. Bovendien zal ook de zogenaamde aflossingscapaciteit waarover je beschikt voldoende moeten zijn om dit voor mekaar te krijgen.

Hoe wordt jouw aflossingscapaciteit bepaald?

Het bedrag dat je kan aflossen voor je camper wordt bepaald door twee verschillende factoren. In eerste instantie wordt er gekeken naar het inkomen waarover je beschikt. Dat inkomen geeft de kredietverstrekker alvast een goed beeld van hoeveel geld je elke maand binnen krijgt. Op zich betekent dit echter niet zo heel erg veel. Belangrijk is namelijk vooral om te bekijken hoeveel geld er onder de streep nog overblijft. Het is immers dat bedrag dat in de praktijk daadwerkelijk kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een camperkrediet mee af te kunnen betalen. Er wordt omwille van bovenstaande dus door de kredietverstrekker niet alleen maar gekeken naar de inkomsten waarover je beschikt. Minstens even belangrijk is het immers om te weten hoeveel je van dat inkomen al kwijt bent aan (vaste) kosten waarmee je wordt geconfronteerd. Wat dit betreft kan je concreet denken aan de onderstaande zaken:

 1. Hoeveel bestaande leningen zijn er die je nog aan het aflossen bent? 
 2. Wat zijn je andere vaste kosten (eventuele huur, mogelijke alimentatie, etc.)? 
 3. Hoeveel bedraagt de financiële reserve die je aanhoudt? 

Hou er rekening mee dat het merendeel van de kredietverstrekkers niet alleen maar kijken naar de vaste kosten waarmee je te maken hebt. Ook een bepaalde financiële reserve aanhouden is bijvoorbeeld vaak een vereiste. Op basis van de geldende kredietvoorwaarden van de kredietverstrekker in kwestie zal er dan vervolgens concreet worden bepaald hoeveel jouw afbetalingscapaciteit bedraagt. Is deze te laag voor het krediet dat je wenst af te sluiten? Dan kan je er nog altijd voor kiezen om een gedeeltelijke eigen inbreng te voorzien voor het camperkrediet.