Geld lenen voor studie

Geld lenen voor studie – Studie financieren

Wanneer je graag (opnieuw) wil gaan studeren zal je tot de vaststelling komen dat er daar best wat kosten aan verbonden zijn. Voor veel mensen geldt dat deze kosten een stevige doorn in het oog zijn. Deze kosten zorgen er namelijk voor dat het financieel niet haalbaar blijkt te zijn om nog een bepaalde studie te gaan volgen. Toch hoef je niet meteen te wanhopen. Er zijn op de markt immers verschillende mogelijkheden terug te vinden om je financieel te ondersteunen wanneer je van plan bent om (terug) te gaan studeren. Benieuwd om welke mogelijkheden het hier precies gaat? Dan is het zonder meer de moeite waard om je even te verdiepen in de onderstaande mogelijkheden.

Bekijk direct:

Welk probleem stelt zich bij geld lenen voor studie?

Er zijn in de praktijk verschillende problemen die zich kunnen stellen voor wat geld lenen voor studie betreft. Het belangrijkste probleem dat zich laat gelden bij voltijds studenten heeft te maken met het feit dat de studenten in kwestie over geen of in ieder geval over onvoldoende inkomsten beschikken om een standaard lening bij een bank af te kunnen sluiten. De kans dat je een gewone, persoonlijke lening kan afsluiten is in deze situatie dan ook zeer klein. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat verschillende banken een speciaal studentenkrediet aanbieden. De eisen voor het ontvangen van een dergelijke lening zijn een stuk minder strikt, maar het geld dat je leent dient wel specifiek gebruikt te worden voor het financieren van de studie. Op zich kan een dergelijke lening voor veel studenten een mogelijke oplossing betekenen, maar er zijn zeker niet alleen maar voordelen aan verbonden. 

Hoe werkt een studentenlening precies? 

Voor de studentenlening geldt dat ze eigenlijk in twee verschillende vormen wordt aangeboden. In eerste instantie is het zo dat verschillende banken een persoonlijke lening onder deze noemer aanbieden. In dat geval is er eigenlijk gewoon sprake van een standaard financiering waarbij de inkomsteneisen een stuk lager zijn gelegen. In dit geval ligt ook het bedrag dat maximaal kan worden geleend een stuk lager dan standaard het geval is. Het belangrijkste nadeel verbonden aan deze optie is dat je net als bij een gewone persoonlijke lening meteen na het ontvangen van het kredietbedrag moet beginnen met het uitvoeren van maandelijkse terugbetalingen. Wanneer je voltijds aan het studeren bent en je dus geen vast inkomen hebt is dat natuurlijk niet echt wenselijk. 

Een alternatief voor bovenstaande is de ‘echte’ studentenlening die is terug te vinden in het aanbod van menig aantal kredietverstrekkers. In de basis werkt ook deze optie net hetzelfde als de persoonlijke lening. Dit betekent dat je het aangevraagde geld meteen zal uitbetaald krijgen op je bankrekening. De manier waarop dit bedrag dient te worden terugbetaald is echter verschillend. 

Bij een standaard lening moeten de maandelijkse aflossingen al meteen worden uitgevoerd vanaf de volgende maand terwijl dat bij een echte studentenlening niet zo is. In dit laatste geval is het zo dat er uitsluitend een bepaalde intrest dient te worden betaald over het bedrag dat je hebt geleend. De daadwerkelijke afbetalingen kunnen dan worden uitgesteld tot na het afronden van je studie.

Alternatieven voor je studie financieren 

Volledig of gedeeltelijk je studie financieren door het afsluiten van een studentenlening bij een bank blijkt veelal niet de beste keuze te zijn. Dit niet alleen omwille van de verplichtingen die eraan verbonden zijn, maar ook omwille van de vrij aanzienlijke kosten die ermee gepaard gaan. Gelukkig bestaan er nog verschillende alternatieven. Mensen die op zoek zijn naar mogelijkheden om studie te financieren kunnen er dan ook eveneens voor kiezen om:

 • Geld te lenen voor hun studie bij DUO; 
 • Een studiefinanciering aan te vragen;
 • Een Collegegeldkrediet aan te vragen;
 • Een Levenlanglerenkrediet aan te vragen;

De exacte mogelijkheden waarover je met betrekking tot je studie financieren beschikt zijn afhankelijk van verschillende factoren. Het gaat hierbij onder meer om de leeftijd waar de student over beschikt. De hierboven aangehaalde drie mogelijkheden met betrekking tot je studie financieren bespreken we nog even wat meer uitgebreid hieronder. 

Je studie financieren door middel van een echte studiefinanciering 

De eerste mogelijkheid waar je als student een beroep op kan doen is de zogenaamde studiefinanciering. Deze wordt aangeboden aan studenten die school lopen aan zowel een hogeschool als aan een universiteit. Belangrijk om rekening mee te houden is echter wel dat voor deze financiering een leeftijdslimiet geldt van 30 jaar. Ben jij deze leeftijd al voorbij? Dan hoef je nog niet meteen te wanhopen. In dat geval kan je, wanneer je wenst verder te studeren, aanspraak maken op het zogenaamde ‘Levenlanglerenkrediet’. Meer daarover verderop deze pagina.

Om een studiefinanciering te kunnen krijgen dient er te worden voldaan aan verschillende voorwaarden. Om te beginnen dient de student in kwestie bijvoorbeeld een voltijds of duale opleiding te volgen welke minstens één jaar duurt. Studenten dienen bovendien zoals al aangehaald jonger te zijn dan 30 jaar op het ogenblik dat de studiefinanciering in voege gaat.

Geld lenen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Wanneer je op zoek bent naar mogelijkheden met betrekking tot een studie financieren is één van de opties waar je voor kan kiezen geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor veel studenten kan deze lening zorgen voor extra financiële middelen naast de studiefinanciering die ze mogelijks al hebben afgesloten. Op de website van DUO is een beknopt overzicht terug te vinden van hoeveel je jaarlijks kan lenen voor je studie. Let op, net als bij andere leningen is het ook hierbij zo dat je een bepaalde intrest over het geleende bedrag zal moeten betalen. Dit gezegd hebbende zijn de studentenleningen die worden aangeboden door DUO wel een behoorlijk stuk voordeliger in vergelijking met de standaard kredieten die door banken worden aangeboden. 

Laat je collegegeld betalen door het Collegegeldkrediet

Bij geld lenen voor studie is het doorgaans zo dat het aangevraagde kredietbedrag wordt uitbetaald op de bankrekening van de student in kwestie. Dit is echter niet altijd het geval. Een bekende uitzondering op deze regel is het zogenaamde Collegegeldkrediet. Voor deze financiering geldt dat ze zoals de naam al laat vermoeden specifiek is gericht op het financieren van het collegegeld. Wanneer deze lening aan je wordt toegestaan zal het aangevraagde bedrag rechtstreeks aan de instelling worden uitbetaald en dus niet op de bankrekening van de student. 

Het Levenlanglerenkrediet, geschikt voor oudere studenten

Geld lenen voor studie is iets wat zeker niet alleen maar gebeurt door jongeren. Heel wat mensen kiezen er bijvoorbeeld tegenwoordig op iets oudere leeftijd voor om terug te gaan studeren. Wanneer jij dat eveneens van plan bent is het mogelijk dat je daarvoor je vaste job (tijdelijk) on hold zal moeten zetten. Als gevolg van deze keuze kan je slechts de beschikking hebben over beperkte financiële middelen. In deze situatie is het aanvragen van het ‘Levenlanglerenkrediet’ mogelijks een interessante keuze. Aan deze lening zijn de volgende algemene voorwaarden verbonden:

 • Ze kan worden afgesloten tot aan de leeftijd van 56 jaar; 
 • Het moet gaan om een student aan een universiteit en hbo in Nederland;
 • Het krediet mag maximaal vijf keer het wettelijk collegegeld of lesgeld zijn; 

Voor het Levenlanglerenkrediet geldt dat ze kan worden afgesloten voor de volledige duur van de opleiding. Na afronding van de opleiding zijn studenten verplicht om het ontvangen krediet terug te betalen binnen een periode van maximaal 15 jaar. 

Recht op eventuele (extra) toeslagen?

Wanneer je de mogelijkheden onderzoekt met betrekking tot je studie financieren zal je er ook al vrij snel achter komen dat er hier in Nederland ook verschillende toeslagen kunnen worden aangevraagd. Zo is er bijvoorbeeld een speciale studietoeslag aan te vragen voor alleenstaande ouders. Het gaat hierbij om de zogenaamde ‘eenoudertoeslag’. Deze kan worden verkregen wanneer je geen partner hebt en je naast je studie een kind verzorgt welke jonger is dan 18 jaar. 

In het verleden werd er door het kabinet bovendien al een zogenaamde studievoucher in het leven geroepen. Vanaf het studiejaar 2023-2024 worden de voorwaarden aangepast zodat ook studenten die geen opleiding gaan volgen ervan kunnen profiteren. Deze voucher is immers te gebruiken vijf tot tien jaar na het afstuderen. Ze is in de basis specifiek bedoeld voor geaccrediteerde opleidingen aan zowel bekostigde als niet-bekostigde instellingen.

Geld lenen voor studie, dit zijn de voordelen 

Voor het merendeel van de mensen die beslissen om (terug) te gaan studeren geldt dat ze hierbij tegen bepaalde financiële vereisten aanlopen. Dat is ook niet meer dan logisch. In het bijzonder voor jongeren geldt immers dat ze vaak nog niet de mogelijkheid hebben gehad om (voldoende) geld te verdienen om alle kosten te kunnen betalen die gepaard gaan met hun studie. De mogelijkheden die op de markt worden aangeboden met betrekking tot geld lenen voor studie kunnen vanuit dit opzicht ontzettend interessant zijn. Hier zijn dan ook de volgende voordelen aan verbonden:

 • De student hoeft zich geen zorgen te maken over de vaste kosten; 
 • Tijdens de studie kan de focus volledig op het studeren worden gelegd;
 • Verschillende leningen moeten pas na afronding van de studie worden terugbetaald; 

Het niet onaanzienlijke studieniveau in Nederland in hogescholen en universiteiten zorgt ervoor dat het steeds moeilijker wordt om naast de studie ook nog een baantje aan te houden. Het merendeel van de studenten willen zich dan ook liever eerst volledige focussen op de studie die ze wensen te volgen. Door het afsluiten van één of meerdere studiefinancieringen of studentenleningen kan dit. 

Met welke nadelen dien je rekening te houden? 

Een studie financieren brengt zoals hierboven al werd aangehaald duidelijk tal van interessante voordelen met zich mee. Dit gezegd hebbende zal je ook zeker stil willen blijven staan bij de nadelen die eraan verbonden zijn. Wat deze nadelen betreft dien je te denken aan de volgende:

 • Niet elke lening is voor studenten even eenvoudig af te sluiten;
 • Er is vaak sprake van beperkende voorwaarden (zoals een maximumleeftijd); 
 • Je start je actieve loopbaan na je studie eigenlijk met een (aanzienlijke) schuld; 

Vooral dit laatste is het belangrijkste nadeel waar je als student mee wordt geconfronteerd. Van zodra je studie is afgerond begint het echte leven eigenlijk pas. Dit betekent echter ook dat je per definitie pas vanaf dat moment echt kan beginnen met geld verdienen. Een significant deel van het bedrag dat je dan verdient zal je echter meteen nodig hebben om je openstaande studieschulden mee te kunnen afbetalen. Ondanks het feit dat je, je hier dus geen zorgen om hoeft te maken tijdens de studie zelf moet je hier meteen na afloop wel de nodige aandacht aan besteden. 

Let op bij het afsluiten van meerdere studentenkredieten

De mogelijkheden die worden aangeboden op het gebied van een studie financieren in Nederland zijn dus in de praktijk vrij uitgebreid en divers. Dit zorgt er in de praktijk voor dat je in principe over de mogelijkheid beschikt om meerdere kredieten af te sluiten. Het is bijvoorbeeld zomaar mogelijk om naast een studiefinanciering ook een studentenlening bij een bank aan te vragen. 

Uiteraard kunnen deze extra financiële middelen ervoor zorgen dat je studieperiode doorkomen een stuk eenvoudiger wordt, maar er zijn ook nadelen aan verbonden. Zoals hierboven al aangehaald dienen het merendeel van de afgesloten financieringen en kredieten op een bepaald moment terug te worden betaald. Je start je actieve loopbaan of carrière na je studie dus met een niet onaanzienlijke schuld.

Vooraleer geld te lenen voor een studie is het altijd van belang om goed je kosten in kaart te brengen. Dit geldt voor alle duidelijkheid voor alle kosten die gerelateerd zijn aan je studie. Denk hierbij aan:

 • Het collegegeld;
 • De studieboeken;
 • Eventueel ander studiemateriaal; 
 • Het kot of de tijdelijke huisvesting; 
 • Eventuele vervoerskosten van en naar de unief of hogeschool; 

Feit is dat je als student met zeer veel kosten kan worden geconfronteerd terwijl je eigenlijk niet of nauwelijks over vaste inkomsten beschikt. Eerst even grondig al deze verschillende kosten in kaart brengen kan ervoor zorgen dat je op een efficiënte manier kan bepalen aan welke financiering(en) je precies behoeften hebt. Op deze manier voorkom je dat je te weinig financiële middelen ter beschikking gaat hebben, maar kan eveneens worden voorkomen dat je jezelf nodeloos in de schulden steekt.

Tips voor extra geld naast je studie