BKR registratie verwijderen

BKR registratie verwijderen

(negatieve) BKR registratie verwijderen

Neem contact op

Veel van onze bezoekers nemen contact met ons op met de vraag hoe ze van hun BKR- registratie af kunnen komen. Op deze pagina leggen we je dit stap voor stap uit. Je komt achter de volgende zaken:

  • De verschillende BKR- coderingen
  • Je leert over mogelijke foutieve BKR registraties
  • Hoe je een bezwaarschrift indient
  • Of en hoe je juridische hulp kunt krijgen
  • Wanneer je naar de rechter stapt

Wat is een BKR-registratie?

Om je uiteindelijk te helpen om van je BKR-registratie af te komen leggen we je eerst kort uit wat een BKR-registratie is. We proberen dit zo simpel mogelijk te houden.

Een BKR-registratie is een notering bij het Bureau Krediet Registratie (BKR), een stichting die bijhoudt wie geld leent en of er sprake is van betalingsachterstanden. Het doel van het BKR is om jou als consument en kredietverstrekkers te beschermen tegen teveel geld lenen en mogelijke financiële problemen. Wanneer je een lening afsluit van minimaal 250 euro die langer dan een maand loopt, wordt dit door de kredietverstrekker doorgegeven aan het BKR en krijg je een positieve registratie. Dit kan gaan om verschillende soorten kredieten, zoals een persoonlijke lening, een doorlopend krediet, afbetalingsregelingen, maar ook leasecontracten of een elektrische fiets op afbetaling.

Coderingen

Elke schuld die bij het BKR genoteerd wordt, krijgt een A- of een H-code. Een A-code duidt op een betalingsachterstand, terwijl een H-code (herstel) aangeeft dat de betalingsachterstand is ingelopen en het contract nog doorloopt. Naast deze codes zijn er bij de A-codes ook vijf bijzonderheidscodes die specifieker aangeven wat de aard van de betalingsproblemen is.

Positieve of negatieve BKR-registratie

Een BKR-registratie kan zowel positief als negatief zijn. Een positieve registratie betekent dat je geen betalingsachterstanden hebt en werkt in de basis niet in jouw nadeel wanneer je een nieuwe lening aanvraagt, omdat kredietverstrekkers kunnen zien dat je betaalgedrag in orde is. Een negatieve registratie ontstaat wanneer je niet of niet op tijd betaalt en kan nadelige gevolgen hebben voor het krijgen van een nieuw krediet of hypotheek.

BKR-registratie laten verwijderen

Om je BKR-registratie te verwijderen, kun je de volgende stappen volgen:
Vraag je BKR-overzicht op: Ga naar de website van het BKR en vraag je kredietoverzicht op. Dit geeft je inzicht in je huidige registraties.

  • Controleer je gegevens: Bekijk of alle gegevens in je overzicht kloppen. Als er onjuistheden zijn, kun je deze laten corrigeren.
  • Bezwaar maken bij de kredietverstrekker: Als je het niet eens bent met je registratie, kun je bezwaar maken bij de kredietverstrekker die de registratie heeft gedaan. Dit kan met een bezwaarbrief
  • Juridische hulp inschakelen: Overweeg juridische hulp als je er zelf niet uitkomt. Er zijn gespecialiseerde juridische dienstverleners en advocaten die ervaring hebben met het verwijderen van BKR-registraties.
  • Klacht indienen bij het Kifid: Als je er met de kredietverstrekker niet uitkomt, kun je een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).
  • Naar de rechter stappen: Als laatste optie kun je naar de rechter stappen om je BKR-registratie te laten verwijderen. Dit kan via een verzoekschriftprocedure of een kort geding.

Het is belangrijk om te weten dat het verwijderen van een BKR-registratie niet altijd mogelijk is. Registraties worden standaard na vijf jaar verwijderd, mits de schuld volledig is afbetaald. Als je registratie terecht is, maar de gevolgen onevenredig groot zijn, kan dit soms een reden zijn voor verwijdering. Het inschakelen van een partij om je registratie te laten verwijderen kost vaak geld en leidt niet altijd tot succes. 

Veelgestelde vragen over je BKR registratie verwijderen

#1 Vraag: Wat zijn de voorwaarden om een negatieve BKR-registratie vroegtijdig te laten verwijderen?

Om een negatieve BKR-registratie vroegtijdig te laten verwijderen, moet de vordering volledig zijn voldaan. Daarnaast moet je kunnen aantonen dat de registratie onterecht is of dat de gevolgen van de registratie onevenredig groot zijn in jouw specifieke situatie.

#2 Wat kan ik doen als mijn kredietverstrekker niet akkoord gaat met het verwijderen van mijn BKR-registratie?

Als je kredietverstrekker niet akkoord gaat met het verwijderen van je BKR-registratie, kun je je zaak voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of, als laatste optie, naar de rechter stappen

#3 Zijn er kosten verbonden aan het verwijderen van een BKR-registratie?

Ja, er kunnen kosten verbonden zijn aan het verwijderen van een BKR-registratie, vooral als je besluit juridische hulp in te schakelen of naar de rechter te stappen. De kosten kunnen variëren afhankelijk van de complexiteit van je zaak en de dienstverlener die je kiest. Een voorbeeld is Dynamiet Nederland.

#4 Hoe lang duurt het proces van BKR-registratie verwijderen?

#5 Kan ik zelf mijn BKR-registratie verwijderen zonder hulp van een juridisch dienstverlener?

ja, het is mogelijk om zelf je BKR-registratie te verwijderen door gebruik te maken van de AVG (de privacywet). Dit kan wel een complex proces zijn en vereist gespecialiseerde kennis. Als je deze kennis niet hebt, kan het verstandig zijn om een specialist in te schakelen.